Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), us informem que:

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA (d’ara endavant FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA), el seu NIF és G56256696 i té el seu domicili a PLAÇA DEL CASAL, S/N, 08811 – CANYELLES (BARCELONA).

Dades de contacte:

  • Telèfon: 683 33 73 37
  • Email: info@fundarc.org

Condicions generals d'ús del lloc web de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA

El nom de domini https://fundarc.org és titularitat de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial d’https://fundarc.org té per objecte facilitar al públic en general, el coneixement de les activitats que realitzem, així com dels productes i serveis que prestem en matèria d’ALTRES ACTIVITATS ASSOCIATIVES N.C.O.P.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels productes o serveis concrets oferts a través del lloc web.

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOPSARCOMA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web oa la configuració i presentació d’aquesta.

A fi de mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar-ne la vigència o exactitud acudint a les fonts oficials.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA-STOPSARCOMA o dels seus col·laboradors, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts als portals.

Prohibim expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA.

Respecte a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer a la Web, FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA-STOPSARCOMA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició a la web Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Així mateix, declarem el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb nosaltres.

Responsabilitat

No garantim la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés als portals de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

No ens fem responsables dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

Així mateix, no ens responsabilitzem de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent a la nostra pàgina web.

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, posem a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa, en la retirada o si escau, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb nosaltres.

Links o hiperenllaços

El web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços serà únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a través d’Internet. Això no obstant, aquestes pàgines no pertanyen a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA, ni tampoc fem una revisió dels seus continguts i, no sent per això, responsables del contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre nosaltres i les persones o entitats titulars de tals continguts, o titulars dels llocs on es trobi.

Des de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOPSARCOMA tampoc no podem fer-nos responsables del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Els enllaços a la web de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA hauran de respectar les condicions següents:

  1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA, de la pàgina que realitza l’enllaç.
  2. La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.
  3. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA podrà sol·licitar la retirada d’un enllaç a la seva web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat lenllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació.
  4. No ens responsabilitzem ni garantim, de cap manera, la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.

Protecció de Dades Personals

Des de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA ens trobem profundament compromesos amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i garantim el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades, amb la finalitat garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

Per això, posem a disposició de les persones usuàries la nostra Política de Privadesa, oferint-los en aquest text la informació ampliada dels tractaments de dades que realitzem.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que s’hi puguin oferir, FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA.

Desplaça cap amunt