Els nostres objectius

En línia amb les finalitats fundacionals de FundARC, ens hem establert aquests objectius que volem acomplir per a donar resposta a carències que hi ha actualment en relació amb el diagnòstic, tractaments i conscienciació sobre el sarcoma:

Trobar marcadors que permetin detectar el sarcoma. Ja existeixen per a altres tipus de càncer, però encara no per al sarcoma. Donat que pot manifestar-se en qualsevol part de l’organisme, molt sovint és diagnostica massa tard.

Fer efectives línies d’investigació per a trobar nous tractaments més efectius i menys invasius que permetin allargar l’esperança de vida per als pacients, i fins i tot permetre la seva total recuperació en casos que avui dia no és possible.

Conscienciar la societat sobre el sarcoma i ampliar el coneixement i competències sobre aquesta malaltia entre el personal sanitari d’atenció primària, per a poder detectar abans el sarcoma i així millorar el pronòstic per al pacient, mentre no existeixin mètodes de diagnòstic i tractament més efectius.

Desplaça cap amunt