Avantatges fiscals

Persona física (IRPF)
Límit 10,00% base liquidable
CONCEPTE
PERCENTATGE
DEDUCCIÓ
Règim general
- Fins 250 €
80,00%
-Resta de quanties
40,00%
Donacions plurianuals
- Fins 250 €
80,00%
-Resta de quanties
45,00%

D’acord amb l’article 17 de la llei 49/2002 sobre donatius, donacions i aportacions deduïble, et pots beneficiar en la declaració de la renda de les següents avantatges fiscals per les aportacions que facis a FundARC:

  • Deducció del 80% dels primer 250€ que aportis en cada exercici fiscal
  • Deducció del 40% de la quantitat que sobrepassi els 250€.

A més, quan hagis estat fent donacions a FundARC durant al menys 3 períodes impositius seguits, sempre i la quantitat aportada en cada exercici sigui igual o superior a l’anterior, a partir del 3 any et podràs beneficiar d’un 45%  per qualsevol quantitat que excedeixi els 250€.

Desplaça cap amunt